Tømme felter for verdier - webservice

Har laget en webservice mot Brønnøysundregisteret.Men jeg finner ingen måte å nullstille/fjerne de øvrige feltene når org.nr tas vekk. Navn/adresse/postnr/sted henger igjen fra forrige resultat. Er det en enkel metode for dette? Er litt usikker på hvor jeg skal legge inn koden, har forsøkt i valideringsfeltet men finner ikke ut av dette.

1 Like

Prøv å bruke event(Organisasjosnummer).