Låse felt i organisasjonsmodulen

Jeg holder på å lage en flyt med to skjema, der jeg overfører informasjon fra organisasjonsmodulen fra skjema 1 til skjema 2. Jeg får ikke låst feltet for orgnr. og postnr. i skjema 2. Går det an?

Gjør det om til rene tekstfelt. Ettersom data kommer fra et annet skjema, er det ikke behov for disse “spesialfeltene” her

1 Like

Men da må jeg lage til (skjulte) tekstfelt i det første skjemaet også, for jeg får vel ikke overført fra modulen til forskjellige tekstfelt. Bare litt tungvint :slight_smile:

Ja, det må du.

Grunnproblemet her er at vi ikke har funksjonalitet for å skrivebeskytte org.nr. og postnummer i organisasjonsmodulen.

En vri (som jeg ikke vet om er god nok), er at du kan mappe hele organisasjonsmodulen i skjema 1, rett over i et fritekstfelt i skjema 2. Det kan da bli seende ut slik som i skjermdumpen under. Husk å lage feltet stort nok til å ta imot alt innhold som kan komme, og også skrivebeskytte det.

Men, ja: Alt blir jo i ett felt, bare komma-separert, så vet ikke om det er godt nok for formålet du har.

Vennlig hilsen
Narve Strand
Konsulent Interact og Flow
ACOS