Nullstille avsender

I skjema har jeg lagt inn at avsender kan være både organisasjon og privatperson:
bilde

Dersom utfyller først fyller ut informasjon om organisasjon, men så ombestemmer seg og fyller ut informasjon om privatperson, så blir privatperson stående som avsender i pdf-en, men på journalposten kommer organisasjon inn som avsender. Er det noen bedre måte å gjøre dette på? Må jeg i tilfelle lage et script som nullstiller org.feltene dersom privatperson er valgt i skjemaet?

bilde

Hei. Bruk funksjon event(Søker er) og nullstill feltene for opplysninger for eller bedrift, eller person.

1 Like

Hei

Det går an å gjøre slik som Evguenia1 beskriver.

Under ser du et eksempel på et script som blanker ut feltene i organisasjonsmodulen, dersom det gjøres en endring i svaralternativet på spørsmålet “Søkar er”.

if(event(Type_sokar.Sokar_er)) {
Organisasjonsnummer = “”;
Organisasjonsnavn = “”;
Adresse = “”;
Postnr__Poststed.Postnr = “”;
Postnr__Poststed.Poststed = “”;
};

Du må stå på hele gruppa i editoren når du lager scriptet. Se skjermdump under for illustrasjon:

Vær oppmerksom på at bruk av “event” her vil tømme feltene ved alle typer events, for eksempel også når bruker bytter fra privatperson til organisasjon, men det er kanskje ikke noe problem, om jeg forstår tilfellet ditt rett.