Nullstille mappingresultater fra WebService

Hei. Webservice lever NULL i mapping, finner ikke informasjon tilpasset verdien. Hvordan nullstille jeg mappingsresultat fra forrige gangen når den ikke leverte NULL?
Eksempel:

  • jeg velger org. nr. som aksiserer i organisasjonsregisteret;
  • navn på org. kommer i felt for org. navn;
  • jeg setter annen org.nr som finnes ikke i registeret;
  • jeg fremdeles har resultater i org.navnfeltet fra forrige org.nr.

Her bør det være mulig å jobbe rundt problemet ved å bruke en if-setning som sjekker om mappingen har en verdi, og returnere tom verdi hvis ikke. Noe sånt:

= if(length(MAPPING) > 0) {return MAPPING};
else {return “”};