MODULEN Organisasjon

Vi ser at når vi bruker modulen Organisasjon som “følger” med INTERACT så kan man legge inn ett ugyldig orgnr og man får “Ukjent organisasjonsnummer” i Organisasjonsnavn. Det betyr at man kan sende inn ett skjema som egentlig krever at du registrerer ett gyldig orgnr. Dette skjemaet feiler da i MOTTAKET fordi det ikke er gyldig orgnr.

Er det noen som har laget noen smart løsning på dette eller som har laget egendefinert element som sjekker mot Brreg om orgnr er gyldig eller ikke og dermed nekter bruker å komme videre i skjemaet og sende inn?

Vi har skjema der dette var et problem fordi organisasjonene faktisk er avviklet, og ikke får treff i Brreg. Mottaker av skjema, finner aktuelle sak i sitt fagsystem ved hjelp av organisasjonsnavn.
Vi la inn en informasjonstekst, og det har faktisk redusert antallet med innsendering med “Ukjent organisasjonsnummer”. Teksten vi la inn er denne:

Hvis foretakets navn ikke er korrekt forhåndsutfylt i feltet “Organisasjonsnavn”, men er forhåndsutfylt med “Ukjent organisasjonsnummer”, vennligst erstatt dette med foretakets navn slik det var registrert i Brønnøysundregisteret før det ble avviklet/slettet i feltet " Organisasjonsnavn ".

Ikke optimalt - men har fungert her!

1 Like

Vi lage et webservice punkt mot Brreg og slår opp orgnr der selv istedenfor å bruke Modulen som ligger i INTERACT.

1 Like

Den er helt super Hege og som Helge har skrevet om i dette innlegget her: Åpne APIer (Webservicer) som du kan benytte i Interact