Åpne APIer (Webservicer) som du kan benytte i Interact

Her er en liste over webservicer som alle kan benytte uten kostnad. Dersom du kommer over noen andre APIer som er åpen for alle, må du gjerne dele dette her - så skal jeg oppdatere listen.

Enhetsregisteret:
Her kan du gjøre mange forskjellige oppslag i enheter, underenheter, søke på enhetsnavn osv.
API-beskrivelse: https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/docs/index.html

WebAPI:
Her er et stort antall forskjellige funksjoner - men spesielt interessant er kalenderfunksjonen som inkluderer norske helligdager, samt detaljer om land og deres valuta. Vær obs på at denne webservicen vil kaste ut alle brukere som overbelaster serveren med for mange oppslag - dvs tusenvis av oppslag på kort tid.
API-beskrivelse: https://webapi.no

Dersom du trenger et datasett kan du alltids se på https://data.norge.no om det finnes et datasett som kan dekke dine behov.

Dersom du skulle behøve ytterligere hjelp til å behandle disse dataene kan du kontakte en av konsulentene for bistand.

11 Likes

I Interact, så er det bygget inn postnummer fra 10 forskjellige land i postnr-modulen. Man kan også sette dette opp som en webservice fra Bring sitt åpne API. Da kan den som fyller ut skjema selv velge hvilket land man skal hente postnr fra.
API-beskrivelse: https://api.bring.com/shippingguide/api/postalCode.json. Er veldig enkel å sette opp.

Nyttig i en del skjema hvor brukermassen er mer internasjonal.


image

3 Likes

Her kommer det en liste over flere webservicer som er åpne for bruk.

Barnehagefakta:
Her er det mulig å hente ut informasjon om barnehager rundt om i landet.
API-beskrivelse: Swagger UI
Adresse som legges inn i Interact: https://www.barnehagefakta.no/

Kartverket:
Her kan det gjøres oppslag på adresser og hente ut matikkeldata.
API-beskrivelse: Adresser API - Swagger UI
Adresse som legges inn i Interact: https://ws.geonorge.no/adresser/v1/

Kjøretøysregisteret:
Her er det mulig å gjøres oppslag på tekniske kjøretøysdata. Du kan slå opp på kjøretøyets understellsnummer eller registreringsnummer.
Det må bestilles API-nøkkel for å få tilgang. Dette kan bestilles gratis her: API for tekniske kjøretøyopplysninger | Statens vegvesen
API-beskrivelse: https://vegvesen.github.io/ak-api/api-enkeltoppslag/
Adresse som legges inn i Interact: https://www.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/datautlevering

1 Like

Hei

Er ny på Webservices og forsker ved å teste meg fram.

Har lagt inn webservice for Kartverket.
I praksis er det to linker det refereres til:

Hvem skal man bruke i feltet Adresse i Interact? Har forsøkt begge, uten særlig hell.
Hva med type: SOAP eller REST?

/Anders Heia

Hei Anders

https://ws.geonorge.no/adresser/v1/ er adressen som skal skrives inn i Interact, og typen skal være REST.

Videre må du opprette funksjoner som gjør kall mot denne adressen. Mulige funksjoner finner du her: Adresser API - Swagger UI

Håper dette hjelper deg på vei :slight_smile:

Takker for svar.
Det er vel disse kallene som har gått meg hus forbi. Skal lese meg opp.