Avlevering i skjema - organisasjon og privatperson

Mulig dette må gjennom support, men prøver meg her :slight_smile:

Vi har et skjema der man kan sende inn som både organisasjon og privatperson. Vi har også lagt inn et valg i skjema om tilbakemelding skal sendes til en annen enn innsender, her også privatperson eller organisasjon. Dette henter vi inn via kopimottaker i avlevering for å få det inn i saken for gjenbruk i tillegg til avsender. Mulig dette også kunne vært løst annerledes?

I avleveringen så har jeg lagt organisasjon først, det har vi lært må til om det er organisasjonen som skal gå over som avsender når begge deler ligger som valg i skjema. Dette fungerer ikke og jeg kan ikke se noe feil i avleveringen. Selv om innsender bare legger inn data for organisasjonen går det fortsatt over som privatperson (om innsender har logget seg på) selv om disse dataene ikke synes i det innsendte skjema. I XML-fil er det litt begge deler, litt kaos :wink: Logger derimot innsender seg ikke på kommer det ingen avsender. Dette selv om data om organisasjon ligger i skjema. Vi har noe av det samme i andre skjema og der fungerer det fint. Noen som har noen tips på hva jeg gjør feil? :thinking:

1 Like

Det høres ut som om du har gjort det rett. Hvis det som ikke er forhåndsutfylt (organisasjon) ligger øverst av avsenderprofilene skal dette i utgangspunktet gå av seg selv, slik at organisasjon blir prioritert. Det høres rart ut at du får data om både privatperson og organisasjon inn i XML-filen. Da høres det nesten ut som om avsenderprofilen for organisasjon har feile/for mange mappinger slik at den også henter noe data om privatperson. Hvis du er sikker på at mappingene er riktig er nok dette en sak for support å finne ut av.

Helt sikker er jeg ikke, men kan ikke se noe åpenbare feil. Spørs om jeg ikke må melde det inn til support. Takk for raskt svar :slight_smile:

1 Like

Mulig du alt vet det, men til info så var det en bug i systemet som ikke viser de røde utropstegnene ved ved avleveringsfeil. Disse har vi alltid vært obs på om det er noe som feiler ved avlevering, når jeg ikke så de så tenkte jeg at det måtte være noe annet. Var bare en enkel ting som endret navn på et felt der vi ikke hadde endret det i avleveringen etterpå. Hadde kommet godt frem om !-tegnet fortsatt varslet.
Er en endring som er lagt inn for nyere versjon med endringsreferanse SBF-1107.
Syns !-tegnet har vært en god indiaktor om det er feil, så bra det kommer tilbake igjen :slightly_smiling_face:

2 Likes