Integrasjon / avlevering til SvarUt

Det hadde vært ønskelig med et integrasjon mot SvarUt og dermed fått det som avleveringsalternativ. På den måte kunne får inn skjema via en standard SvarInn integrasjon som flere mindre fagsystemer har / vil få.

Tanken er da at Acos Interact via kommunens SvarUt sender et skjema som en forsendelse til kommunen. Dette har da i utgangspunktet to effekter:

  1. En får en sikker innsending av skjema som ikke kan sendes på e-post uten at det på opprettes en egen integrasjon.

  2. En kan velge hvilket “mottakssystem” som mottar skjema ved hjelp av bruk av korrekt org.nummer / virksomhetsnummer og/eller forsendelsetype.

Dette er ikke tenkt som en erstatning for en integrasjon mot Sak og arkivsystem men kan løse problemer for andre fagsystemer hvor omfanget er for lite til å prioritere en integrasjon og avlevering på e-post ikke er ønskelig grunnet for eksempel personvernhensyn.

5 Likes

Dette synes jeg er en god ide. ACOS - har dere noen innspill?

Håper dette er noe som ACOS har på blokka, for det vil gi en betydelig sikrere avlevering til fagsystemer med SvarInn-funksjonalitet på Sikker Sone.

Per i dag benytter vi avlevering til filområde, men ville satt stor pris på en alternativ måte å håndtere dette på.