Avlevere interact-skjema til VISMA Flyt PPT via Acos mottak

Hei, har dere noen kunder som har integrasjon i mottaket mot visma-flyt ppt? vi ønsker å avlevere Interact-skjema til Vismabasen. Har dere noen erfaringer å dele med oss?

Jeg har sjekket opp med Mottak-gjengen og har ingen som har integrasjonen i dag. Kanskje andre kunder har erfaring som kan gi en lyd her?

Vi startet en sak med vårt IKT for en god stund siden, der vi ønsker å kunne ha Acos Mottak knyttet opp mot sikker sone med mulighet for fordeling til fagsystemer der. Grunnen for dette er:

  • vi ønsker at bruker bare skal måtte søke en tjeneste via et skjema selv om system for behandling kan være ulikt utifra hva de fyller ut. Hos oss kan dette være tildeling av kommunal bolig f.eks.
  • vi begynner å få mye inn via SvarInn i mottak som skal til fagsystem. Per i dag er det ingen god løsning for dette som ikke krever mellomlagring. Noe vi mener i henhold til ROS er en stor risiko.

Acos har informert om at det teknisk er mulig å ha mottak også på sikker sone. Dette har stoppet opp litt pga. nettop sikkerheten rundt det å ha mottak på sikker sone som vår IKT mener er en risiko. Vi har laget en prosessillustrasjon som viser noen av være utfordringer vi har i forhold til fagsystem og digital dokumentflyt via mottak. Vi venter fortsatt på en avklaring på dette. Alternativene er mottak på sikker sone eller opprette «mappe/fil sluser» mot sikker sone. Ikke akkurat en integrasjon, men vi ønsker i hvertfall en mer fleksibel og sikrere løsning en vi har per i dag oppimot Acos mottak og fagsystem (flere av de Visma systemer) :slightly_smiling_face:

Om skjema bare skal til et fagsystem så kan man vel sette opp at det skal gå til en mappe for videre fordeling i fagsystem? Med ønske om integrasjon ønsker dere vel uansett mer automatikk en det gir :slightly_smiling_face:

Veldig fint at noen jobber med en sikker sone for mellomlagring, men vi klarer oss lenge med regler i mottaket som kan motta innkomne interact-skjemaer, men avlevere de til VismaPPT direkte.

Det som er interessant er å vite om VISMA har noe API vi kan benytte for å avlevere til VISMA PPT feks.
Vi har i dag ett skjema for å søke barnehageplass som avleverer til VISMA Barnehage (et skjema VISMA/ACOS har satt opp), burde jo kunne gjøre noe av det samme mot feks VISMA PPT…

Enig. Hadde vært svært interessant om noen kunne svare på om Visma hadde et slikt API. Hadde vært fint om noen som benytter PPT kunne tatt kontakt med de. Venter i spenning😊

Vi har tenkt å se på dette og når FLOW kommer for eksterne skjema er det mye besparelse å hente på PPT skjema.

Veldig bra. Flow med eksterne skjema ruller ut av fabrikken i løpet av neste uke. Det nå gleder vi oss til

Blir spennende å teste ut

Som en plan C kan vi også nevne at det i teorien skal være fullt mulig å la en robotarbeider/regelmotor utføre registrering av skjema i fagsystemer som ikke har integrasjonsgrensesnitt. Vi har allerede i dag en kunde som benytter en robot til registreringer i andre sammenhenger, og kommer trolig til å gjøre mye mer av dette fremover.

Data kan avleveres til fil eller api, og robotarbeideren kan bruke dette som grunnlag for å punche dette inn i fagsystemet uten at mennesker må involveres. Dette krever jo litt oppsett, så det kommer litt an på hvilket volum vi snakker om.

1 Like

I dette tilfellet tror jeg det er selve dokumentet som skal inn i fagsystemet, altså ingen felt som skal punches, men kan det også løses med en robot/regelmotor?

Det vil jeg tro. Vi kan med Interact avlevere PDF-dokumentet enten direkte til en mappe eller som en base64-streng til webservice eller XML-fil. Base64-strengen kan igjen konverteres tilbake til fil om det er nødvendig å ta dette via webservice eller XML. Det burde være mulig å få en robot til å kunne ta det videre på et vis, men det må man nesten spørre leverandør av roboten om. Vi kan selvfølgelig stille med konsulent i en liten workshop om noe sånt.

1 Like

Robotene har egne api også og kan muligens motta dokumentet direkte og selv manipulere til/fra base64 til fil.

1 Like

Hei, jeg ser at denne saken er fra sept 2019. Har noen løst dette nå? Vi trenger å avlevere interact-skjema til Visma flyt PPT og prøver å finne en løsning.

Nå har jeg også fått en forespørsel om avlevering av skjema til Visma flyt PPT da de skal ha egen arkivkjerne. Hva er veien videre for å få til det?

Hei

Det er fortsatt et spørsmål om Visma har et API (Webservice) for dette. Flott om dere kan ta kontakt med leverandøren om dette.