Lagring av skjema

Vi har et skjema med script som brukes av skjenkekontrollører. De opplever at skjemaer som de har lagret mister informasjon når de henter de opp igjen. Eksempel: Et skjenkested i Haugesund hvor navn på styrer og stedfortreder samt epost forsvinner når de henter skjemaet opp på nytt.
Disse opplysningene kommer automatisk ved valg av sted.
Kontrollørene har mange versjoner av skjemaet samtidig da de kontrollerer forskjellige skjenkesteder.
Er det noen som har en løsning på dette?

Hei. Dette kan potensielt være en bug og tenker du må melde det inn på ACOS Support slik at de kan forske litt på det.