Spørreundersøkelse: Avlevering/varsling med SMS i Interact

Hei dere

Dere som har Interact Flow har fått nyhetsbrev om at det nå er mulig å benytte seg av meldingsnode hvor man kan varsle via SMS (og e-post). Denne løsningen er også mulig å integrere i ACOS Interact. Det kan lages som en avlevering hvor man kan lage fast tekst, sette inn variabler fra skjema og velge mottaker fra felter i skjema eller skrive inn som fast mottaker.

Vi ser for oss at bruksområdet er bredt. Det kan varsles saksbehandlere/internt i organisasjonen når et skjema sendes inn. Det kan varsles parter tilknyttet et skjema (samboer/ektefelle etc) når skjemaet sendes inn osv.

Før vi evt. prioriterer dette, er det interessant å høre hva dere som kunder synes om det. Skriv gjerne også en kommentar hvis dere har ideer på hvordan dette kan brukes eller om det er i andre sammenhenger i Interact dette kan brukes.

Det er interessant for vår organisasjon å ta i bruk SMS i avlevering/varsling
  • Ja
  • Nei

0 stemmegivere