Interact+ og avlevering

Er det mulig å avlevere et skjema til flere saker i WebSak (samtidig) i Interact+? Mener å huske at det skulle gå an.

Hei @oddveig :slight_smile: Vi har skjema der svar på f. eks tilhørende kommune (interkommunalt samarbeid) definerer hvilken sak det skal på i WebSak via skript, men kanskje ikke helt det du ønsker?

Hei :slight_smile: Nei, vi vil kunne levere til to forskjellige saker samtidig.

Hei. Vi har samme utfordring, og må i dei tilfella sende til Mottak. Derfra taes det manuelt. Evt at du sender til sak, og lager kopi av jp til neste sak. Men trur ikkje du kommer unna manuelle operasjoner.