Fiks folkeregister

Vi er iferd med å kartlegge i integrasjoner mot sentralt folkeregister ifbm overgang til Fiks folkeregister etterhvert. Idag har vi en integrasjonsident via Evry. Noen som vet noe om Acos Interact sine planer ift Fiks folkeregister?

1 Like

Når det gjelder ACOS Interact sin Folkeregister-integrasjon har vi per dags dato ikke behov for å ta i bruk KS FIKS fordi Evry har planer om å opprettholde dagens DSF-tjeneste uten endringer i den tekniske løsningen.

Ønsker man å bruke Fiks mot Acos, så skal de legge til rette i WebSak+ (v. 8.7?)

Betyr det at Evry vil tilby dette uten kostnad?

Etter det vi har fått opplyst fra TietoEvry er det ingen endringer i prisingen deres i forbindelse med dette. Det vil si at de oppslag som har vært kostnadsfrie før fortsatt er kostnadsfri. De har imidlertid betalbare tilleggstjenester.

Viser til TietoEvry for mer om dette, se f.eks.:
https://www.infotorg.no/nyheter/modernisering-av-folkeregisteret/tilgang_til_folkeregisterinformasjon_for_kommuner
https://www.infotorg.no/nyheter/modernisering-av-folkeregisteret/web-oppslag-integrasjon-mot-modernisert-folkeregister

Vil tro at Fiks folkregister kanskje har flere muligheter og at de fleste kommuner ønsker å gå over til den ettersom det er en fellestjeneste.