Fordele innsendinger på ulike saksbehandlere

Hei,
Vi har et skjema der vi gjerne skulle ha fordelt innsendinger til ulike saksbehandlere etter hvilke valg som blir tatt i skjemaet.

Er dette mulig å få til med et script eller lignende?