Ekstern flyt - avlevering

Har noen laget ekstern flyt hvor innbygger sender en søknad som en saksbehandler besvarer vi skjema hvor data fra innsender er mappet inn + felt for saksbehandler, og innsender får en epost med vedtaket?
Hvordan løser dere evt hva som er inngående og utgående?
Avleveres søknaden som inngående og kun vedtak til saksbehandler som utgående eller har dere løst det på annen måte?