Hurra for enkle skjema!😊

Vil bare skryte av Interact for sin enkelthet i forhold til informasjonsfangst og enkel registrering/journalføring av dokumentasjon!

Nord-Odal kommune ser at det er ikke nødvendigvis de mest innvikla skjemaene som gir størst gevinst. Så klart ser vi veldig god nytte av skjemaer med script, datakilder og mange sporvalg, men vi har også blitt veldig glad i å bruke enkle skjema i behandlingsprosesser. Det kan være å lenke til svarskjema i utgående brev der det er behov for det, eller koble behandling som skjer i to ulike systemer «sammen» med et skjema.
Vi har f. eks koblet et enkelt Interact skjema inn i vår rekrutteringsløsning Webcruiter for å få en god overgang og dokumentfangst for videre behandling i WebSak. Vi «reklamerer» for denne enkle muligheten ut i organisasjonen. Det har ført til at flere ønsker å bruke skjema som verktøy i forhold til sin saksbehandling. Det er gøy når mange ser verdien av dette i egen arbeidshverdag.

Så hurra for også det enkle og at Interact gjør det enkelt😃

PS: Vi er overhode ikke sponset, bare veldig fornøyd😉

13 Likes

Det enkle er ofte det beste :wink:

2 Likes

Hei, Synnøve!
Jeg ble veldig interessert i høre hvordan dere har brukt Interact i Webcruiter! Kunne jeg kontaktet deg om dette?

2 Likes

Hei :slight_smile: Ta gjerne kontakt via e-post synnove.grenaker@nord-odal.kommune.no :+1: @Mette