Beregning av lønnsansiennitet

Skal lage et skjema for personalavdelingen, der nyansatte skal legge inn opplysninger om arbeidserfaring/utdanning som danner grunnlaget for automatisk beregning av lønnsansiennitet. Er det noen som har tips om koding til dette i skjema?

1 Like

Hei Karina.

Vi har bistått andre kunder med tilsvarende skjema. Hvis dette er noe dere ønsker bistand til så er det mest effektivt om vi tar ett kjapt avklaringsmøte på Teams. Kom gjerne med en tilbakemelding på om dere ønsker ett slikt møte?

Merk at denne type bistand vil bli fakturert medgått tid av 1890,- eks. mva.

Hei, HR er veldig interessert i å få bistand av dere til dette skjemaet. Så det er aktuelt med Teams møte men må avvente til vedkommende som har laget skjema er tilbake fra ferie. Tar kontakt for å avtale nærmere.