Flow - mappe fra eksternt til internt skjema

Er det mulig å mappe mellom skjema som innbygger fyller ut og internt skjema som saksbehandler fyller ut?
Er det noen som har gjort dette?

Ja, det har jeg gjort i Flow, og det er ikke noe problem. :slightly_smiling_face:

Jeg fikk det til til slutt:-)

1 Like