Om kategorien Tips & Scripts

Deling av tidsbesparende tips, nyttige scripts eller andre funksjoner som gjør livet enklere for deg

Når du skal lage script så kan det være verdt å benytte seg av script-editoren. Da får du bedre plass og oversikt på det du legger inn. Du klikker på “+” tegnet i fanen som ligger under “Design” eller skriver inn “=” i verdi, aktivering, eller valideringsfeltene for å gå til editoren.
image

Du kan også veksle mellom aktivering-, validering- eller verdiformler inne i editoren ved å klikke på overskriften.
image