Flow med eksterne mottakere som mangler epostadresse

Vi har for tiden produksjonssatt en flow der siste del er et skjema som lærlinger skal signere på. Det er dessverre et stort antall (spesielt ungdom?) som mangler epostadresse i kontakt og reservasjonsregisteret og dermed kan ikke skjemalenke leveres til vedkommende. Vi har forsøkt å minimere problemet med å sende ut en SMS (også fra flyten), men i denne må vi oppfordre til å gå inn på “min side” i Acos, finne skjemaet og signere. SMS’en kan ikke inneholde skjemalenke. Det er de færreste som gjør dette. Dermed sitter vi igjen med mye manuelt ekstraarbeid. Er det noen som ser en god løsning på dette? For vår del, tror jeg at en skjemalenke på sms ville løst mye (som lærlingen bare kan klikke på fra telefonen og fullføre jobben derfra). Alle forslag mottas med takk!