Interact Flow vs. Acos Prosessdesigner

Under brukerseminaret i år ble Acos prosessdesigner presentert. Det ble sagt at den er bygd på plattformen til Flow og det var jo mange likheter. Har jeg forstått det riktig at prosessdesigner vil erstatte Flow etter hvert? :slight_smile:

1 Like

Hei Synnøve. Det stemmer at rammeverket til Flow benyttes også til utvikling av ProsessDesigner. Bakgrunnen er at vi har brukt enormt med tid på få på plass et intelligent system for å tegne prosesser hvor “alt er mulig” å skissere opp. ProsessDesigner erstatter ikke Flow. Flow vil fortsatt være skjemaflyt mens prosessdesigner vil være konfigurasjon av WebSak for å kunne håndtere arbeidsflyter.

Det som vil være interessant er at hvis man har flow og prosessdesigner, så vil det bli en sømløs overgang med å ha skjemaflyt “der ute” som kan inngå som en del av arbeidsprosessene i WebSak. Prosesser starter gjerne og slutter gjerne med dialogen med publikum eller næringsliv, så derfor blir begge disse perspektivene viktig.

2 Likes

Ok, takk :slight_smile: Da er det ingen erstatter, men begge kan fungere godt alene og best i sammen da kanskje :wink: Vil dere ha noen webinarer eller lignende fremover som viser mulighetsrommet man har med både ProsessDesigner alene og i sammen med Flow? Kan jo være prosesser som kanskje har stoppet opp pga. manglende verktøy, men at disse i sammen kan løse utfordringen. Så må man jo vurdere mulige gevinster her med tanke på at det er to moduler man må anskaffe og kunne forsvare det.

Det blir helt sikkert mer informasjon utover høsten når løsningen begynner å ta mer form. Vi ser virkelig frem til å la disse løsningene spille sammen og skape stor verdi for våre kunder.

1 Like