Sende melding til epost dersom valget "Ja" er satt

HeI
Vi skal i gang med digitale samtykkeskjema innafor skule, og det er ønskelig at foresatte kan velge å sende, i dette tilfellet, reglementet, som tekst i ein epost til eleven, dersom det er trykt “Ja” for det, (epostadresse blir da obligatorisk). Korleis er det da best å sette opp flow?
mvh, Martha

For å få dette til må du lage flyten slik at samtykkeskjemaet er en inngangsport. Da kan du sette på en betingelse på pilen ut av denne oppgaven.

La oss ta dette som eksempel:
image

På pilen som peker på melding må du sette en betingelse som aktiverer denne kun e de tilfellene foreldrene har samtykket. Hvis det er en radioknapp med valget “Ja”, må dette være betingelsen som vi skal sjekke på.

Da kan du skrive inn formelen:
**image **

Her vil selvsagt navnet på radioknapplisten være forskjellig i ditt tilfelle, men husk at “node” må stå først for å kunne hente variabelen fra skjema.

Meldingen kan du så sette opp med en lenke til til reglementet. Det er ikke mulig å sende vedlegg her, så da må reglementet ligge på nettsidene til Bjørnafjorden kommune.

1 Like