Sende oppgave i Flow

Jeg strever med å få til at skjemainnsender kan velge en person i skjemaet, som etter innsendelse vil få en oppgave.

F.eks. rekrutteringsskjema;
Der ønsker vi at leder som fyller ut skjemaet skal kunne velge en bestemt person på Personal og organisasjon og en bestemt tillitsvalgt, og at det er disse som skal få oppgavene videre.
Hvordan løser vi dette? Alle er registrerte i AD.

Et annet tilfelle:
I en permisjonssøknad ønsker vi at søker skal kunne velge sin leder, som da vil få aktuelle oppgave.

Hei Mette

Dette oppslaget gjøres i skjemaet hvor man i Flow kobler det mot feltet hvem som skal gjøre selve aktiviteten.

I skjema må det gjøres et oppslag i AD-registeret og lurer på om dere har tilgang til egen Webservice for å hente ut person eller om dere har kjøpt vår webservice for dette? Gi en lyd på det, så skal jeg få svart deg videre

Fra Flow gjøres det slik når det er fikset i skjema:

  • Først velges person
  • Velg “Hent bruker fra [skjemanavn]”
  • og velg det feltet i skjemaet hvor personen er valgt

image

Hei!

Jeg strever med å få kontakt med de som kan svare meg på spørsmålet ditt… Jeg vet ikke om vi har kjøpt noe eget av dere. Jeg vil tro at vi har tilgang til egen webservice, men er usikker…

Er det mulig for deg å svare ut likevel?

Mette

Det er egentlig to tilnærminger. Den første tilnærmingen er nok ikke optimal

Datakilde:
Denne er nok ikke optimal. Her kan brukeren velge fra en nedtrekkliste hvilken bruker det gjelder men dette er en statisk liste og må oppdateres manuelt. Kan brukes i “Nød”

  1. Opprett brukerne i nedtrekkliste. Husk å sette “Navn” som “Vist” kolonne

  1. Bruk en nedtrekkliste, radioknapp og velg datakilden

  2. Lag deg et felt som du skjuler for den som fyller ut skjema og velg = og Ctrl+klikk på Nedtrekklisten.

  3. i skjemaet så ser du at “overføres til Flow” viser AD-brukernavnet til brukeren som du kan overføre i Flow slik jeg viste i innlegget over. Denne skal være skjult i skjemaet. (du trenger egentlig ikke dette feltet og kan mappe direkte mot nedtrekklisten)

AD-oppslag via Webservice
Det må altså gjøres et oppslag i AD-registeret fra skjemaet for å hente inn opplysninger om den personen som skal tildeles. Det vil være litt ulik fremgangsmåte om det skal søkes frem en bruker basert på noen kriterier eller om det bare er nærmeste leder til den som fyller ut skjemaet.

Her har jeg satt opp et oppslag mot AD-webservice hvor jeg henter ut nærmeste leder til den som fyller ut skjemaet. Her har jeg også “Leders BrukerID” som jeg skal benytte til å mappe i Flow på hvem som skal ha oppgaven.

Slik ser det ut i skjemaet (feltene kan skjules)

Det må gjøres litt mer hvis det ikke skal være nærmeste leder men at det skal søkes frem en person. Dette kan en av våre konsulenter vise dere hvordan man gjør.

Takk for kjapt svar!
Dette skal jeg teste :blush:

Last ned Outlook for iOS