Tilgjengelighetserklæring

Hei!

Er det noen som lager / har laget tilgjengelighetserklæring for Interact? Skulle gjerne hatt noen å diskutere med :slight_smile:

1 Like

Burde vel lages en fra Acos som gjelder oss alle for både Interact (skjemaportal) og Innsyn (postlister, møteplan osv) siden disse skiller seg ut fra CMS ved at vi som kunde kan gjøre svært lite utover det som løsningen leverer.
Er evt feltnavn, bilder ol som evt skiller kundene.

Jeg forsto det sånn at skjemaløsningen måtte ha egen erklæring, men ble litt usikker. Nettsiden vår ligger på alesund.kommune.no, og skjemaene ligger på skjema.alesund.kommune.no.

Det står på nettsidene til Acos at 11 av 12 krav oppfylles av dagens Interact. Det er vel de nye kravene, så er de gamle kravene også oppfylt da? (https://support.acos.no/hc/no/articles/7316050433949-Nye-krav-for-universell-utforming-og-krav-om-tilgjengelighetserklæring-fra-1-februar-2023-)

Alle 3. parts løsninger må vi ha tilgjengelighetserklæring på.
I flg den du henviser til så kan vi jo svare “ja” på alt med unntak av punktet Acos ikke oppfyller eller i bestefall kan Acos dele WCAG sjekklisten med oss slik at vi da kan huke av for “Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden”.

Det hadde vært fint om Acos kunne delt WCAG sjekklisten og svare ut det de har ivaretatt. Når vi har ferdigstilt en tilgjengelighetserklæring tenkte jeg vi kunne lenke til den i felles bunnteksten i interact.

1 Like

Her har Acos laget en gjennomgang av alle kravene: https://support.acos.no/hc/no/articles/8600525311517-Gjennomgang-av-WCAG-kravene-for-Interact-krav-for-krav

1 Like