Innhenting av personsensitiv informasjon

Jeg ser at andre fylkeskommuner har tatt i bruk Interact til innhenting av personsensitiv informasjon. Jeg tenker da på informasjon som absolutt ikke skal på avveie, f.eks. PPT/barnevernssaker og lignende.

Vi har ROS på ACOS Interact som system og på enkelte prosesser/skjema i tillegg.

Men kan noen fortelle meg hvordan dere har gått fram for å klarere denne typen data inn i Interact? Er det juristene som tar en vurdering og lederne som tar beslutningen? Hvor involverte er dere som rådgivere? Tas vurderingen per skjema? Har noen en skriftlig vurdering de ønsker å dele med oss slik at vi kan se hvordan andre har tenkt her?

Thomas Johansen
Agder fylkeskommune