Avlevering til filsti konfigurasjon

Hei - jeg er en ‘newbie’ Acos bruker og har konfigurert en Filsti avlevering men det finnes ikke noe filer etter skjema er sendt inn. Bruker har tilgang til mappen og jeg har SkjemaVedlikehold.exe opprett som en Task Scheduler. Jeg tror jeg mangle en “basic” konfigurasjon som jeg skjønner ikke til. Noe tips som jeg kan prøve?

Hei Peter.

Disse betingelsene må være på plass for at det skal virke:

  1. Skjemaet må være publisert og det innsendte skjemaet må være startet fra publisert url. Lab-skjema blir ikke avlevert. Eksterne og interne skjema blir avlevert, men da må det ha blitt satt opp en skjemavedlikehold for hver av disse skjemafrontene.

  2. Filsti kan være lokal sti (C:\Mappe) eller unc (\server\mappe)
    Dersom lokal sti vil avleveringen skje på serveren som drifter skjemavedlikehold

  3. Servicebrukeren som kjører skjemavedlikehold må ha skrive/modifiseringstilgang til mappen den skal avlevere til.

  4. Hvis du fremdeles sliter med å få det til kan du sjekke log.txt i mappen til skjemavedlikehold. Denne gir ofte en pekepinn på hva som kan være galt.

3 Likes

Takk Helge. Service bruker tilgang som årsaken. Nå fungere det bra :slight_smile:

2 Likes