Link til PDF av skjema

Det er dessverre ikke alle som klarer/kan sende inn digitale skjema. Servicetorget må ofte hjelpe innbyggere å skrive ut for dem fordi de ikke har egen skriver.
I dag kan vi laste ned en PDF, legge den tilgjengelig på web og legge inn link til denne i skjema.
Kan denne PDF genereres “live”?

Forslag:

  • skjema har som standard link til PDF, uten at vi må laste ned og laste opp
  • nytt valg på egenskaper for å slå av/skjule linken
2 Likes

Hei

Jeg har ikke brukt papirversjonen av et Interact-skjema i praksis, så jeg vet ikke hvordan det oppleves. Men jeg ville trodd at det var behov for å lage en tilpasset versjon av skjemaet når det skal skrives ut på papir, fordi:

  • Alle sporvalg forsvinner jo. Så da ville jeg trodd at man trenger litt informasjon om hvilke felter som skal fylles ut og ikke.
  • Man trenger vel egne felter for dato og signatur (og sted?)?
  • Det blir annerledes å legge ved vedlegg. Her trengs det tekstlig informasjon i stedet for vedleggsmodulen.

Men dersom punktene over ikke er noe problem i praksis, vil jeg oppfordre deg til å legge inn dette som et endringsønske her: https://support.acos.no/hc/no/community/topics/360000121577-Endringsønsker-Interact-og-Flow

Vennlig hilsen
Narve Strand
Konsulent
Selvbetjening
ACOS