Overføre informasjonsfelt til nytt skjema i Flow

Hei!

Er det ikke mulig å overføre innhold i informasjonsfelt til informasjonsfelt i neste skjema i Flow?

Det ser riktig ut, men feltene blir tomme.

Andre skjema:

Hei

Det er ikke mulig å mappe innhold fra et informasjonsfelt i et skjema, til et informasjonsfelt i neste skjema i flyten. Om du søker fram sida “Mapping av verdier mellom noder” på hjelpesidene for Interact Flow, vil du se to lister litt ned på sida - én liste over felter som kan mappes, og én liste over felter som ikke kan mappes.

Det du imidlertid kan gjøre, er å hente inn innholdet fra informasjonsfeltet inn i et skjult tekstfelt i fra-skjemaet. Så kan du mappe fra dette det skjulte tekstfeltet i fra-skjemaet, og videre til et tekstfelt i til-skjemaet i Flow.

Vennlig hilsen
Narve Strand
Konsulent Selvbetjening
ACOS

Smart, takk :slight_smile: