Avlevering til filsti - med vedlegg

Hei!

Vi har et skjema med vedleggsmodul, som vi vil avlevere til filområde. Problemet da er at alt havner i samme mappe, og det blir litt uoversiktlig, og i tillegg ser det ut som vedlegg med samme navn blir overskrevet.

Jeg ser at det er mulig å sette på skjemareferanse som prefix på vedlegg, men vil det da gjelde for alle skjemavedlegg?

Noen som har noen bra tips?

Hei

Med hjelp av en kollega har jeg funnet et måte som kanskje gir deg den oversikten du trenger. Vi fant en måte der hver innsending av skjemaet fører til opprettelse av en ny mappe. Mappenavnet satte vi til å bli likt referansenummeret, for eksempel “1324567”. Mappen inneholder da alle filer som er del av innsendingen. Se framgangsmåte under.

Når det gjelder det du skriver om det “ser […] ut som vedlegg med samme navn blir overskrevet”, så antar jeg du refererer til det du har klippet ut fra brukerdokumentasjonen? Og ja: Dersom du bruker “Predefinerte navn” i vedleggsmodulen, vil jo alle innsendinger få samme navn og overskrive tidligere innsendinger etter hvert som nye blir sendt inn. Det å hake av for å bruke skjemareferanse som prefix, hindrer dette, fordi det vil gjøre at hvert filnavn blir unikt. Når du (eller retter sagt vi - altså ACOS), haker av for dette, vil det gjelde for alle skjemavedlegg, ja.

Framgangsmåte for at hver innsending skal føre til opprettelse av ny mappe ved avlevering til filsti

 1. Lag et tekstfelt. (Jeg lar gjerne feltet vises mens jeg tester, men feltet bør skjules i det ferdige skjemaet.)

 2. Lag en formel av denne typen i feltet: =“C:\temp\filsti\\” + PROFIL[“RefID”]
  Kommentar 1: Bytt ut “C:\temp\filsti\” med full filsti til aktuell mappe på server hos deg.
  Kommentar 2: Grunnen til at det er to skråstreker etter hverandre etter “filsti”, er at kombinasjonen av bare en skråstrek og et anførselstegn, oppfattes som script-kode av ascript.

Slik blir feltet mitt seende ut da:
image

 1. Mapp dette feltet videre inn i feltet “Filsti” i avlevering til Filsti. Eksempel:
  image

 2. Gjør en test-innsending (skjemaet må sannsynligvis publiseres før du gjør test-innsendingen).

 3. Resultat i Windows utforsker ser du under. Øverst ser du mappa som ble opprettet med referansenummer som navn (1123323). De andre filene du ser, er resultatet av tidligere innsendinger, der alle filer fra alle innsendinger havner i samme mappe (slik du beskriver):
  image

… og her ser du resultatet når jeg åpner mappa som heter “1123323”, jf. over:
image
De fire øverste dokumentene er vedlegg jeg lastet opp i skjemaet, det femte dokumentet er selve det utfylte skjemaet, og det sjette er XML’en med metadata for skjemaet.

Vennlig hilsen
Narve Strand
Konsulent Interact
ACOS

1 Like

Takk for bra svar! :relaxed: