Avlevering til fagsystemer med sensitive data

Hei
Jeg trenger kunnskap i hvordan man setter opp avlevering til fagsystemer som Visma Profil og lignende. Systemer som typisk er i sikker sone.

Hei!

Det er et ganske omfattende spørsmål du stiller.

Hovedspørsmålet som må besvares, er hvordan det mottakende systemet er satt opp til å ta imot data fra andre kilder.

Avlevering til fagsystemer gjøres som regel mest elegant via webservice. Men man må typisk gjøre en ganske omfattende kartleggings- og testejobb for å få det til, dersom det i det hele tatt lar seg gjøre. Disse undersøkelsen må gjøres for det enkelte fagsystem. Det er ikke mulig å si så mye mer enn det, sånn generelt.

Interact har ingen ferdig standard-integrasjon mot Profil. Interact har en generell mulighet for å sette opp webservice-integrasjoner mot andre systemer – både hente data fra systemet for forhåndsutfylling av skjema, og innsending av data fra ferdig utfylt skjema.

For at vi skal klare å sette opp en slik integrasjon mot et mottakende system, er det noen generelle kriterier som må være oppfylt:

 • Det må finnes et endepunkt (URL) som kan ta imot data fra Interact.
 • Vi må få tilgang til dokumentasjon til API’et (grensesnittet) for det mottakende systemet. Det vil gi svar på følgende spørsmål som vi må vite for å kunne sette opp en integrasjon:
  • Type API – REST, SOAP, etc.
  • Base URL
  • For alle relevante funksjoner/metoder
   • URL
   • Metodetype – GET, POST, etc.
   • Eventuelle inn-parametere
   • Eventuelle retur-parametere
  • Hvilket format data må ha – streng, numerisk, etc.
  • Serialisering: JSON, XML, etc.
  • Autentisering – Basic authentication, token, etc.
  • Om noe må sendes med i Header ved kall mot service
 • Det kan også være en kostnad, altså at fagsystemleverandør tar betalt for å bruke API’ene deres.

Det som også er mulig, er å la Interact bare avlevere pdf’en med det utfylte skjema til ei mappe (filavlevering), og så har dere en automatisk jobb som står og går og sender pdf’ene videre inn til aktuelt fagsystem. Jeg vet at dette gjøres for helsefagsystemet Gerica hos noen kunder.

Når det gjelder sikker sone, så kommer det an på om dere har sikker sone-konseptet for Interact installert hos dere eller ikke.

Vennlig hilsen
Narve Strand
Konsulent
Selvbetjening
ACOS

Takk for raskt svar. Har tydeligvis litt å ta tak i her.

Jeg starter med å sende over noe av denne informasjonen til Visma, for å kunne svare ut de systemene vi har der.
Det er i all hovedsak Visma og fagapplikasjonen Profil vi ønsker å starte med.

image001.png

Ok. Bare vær obs på at dersom du ønsker at vi bruker tid på å undersøke dette noe mer, vil det være fakturerbart arbeid til gjeldende timesatser.

Vennlig hilsen
Narve Strand
Konsulent
Selvbetjening
ACOS

Skjønner

image001.png

Hei Anders

Sandefjord har valgt å sette opp filavlevering til fagsystemer, hvor det journalføres. Det er ikke veldig elegant, men baserer seg på at skjema med xml droppes på filområde/travers, hvor det er satt opp en kjørerutine. Kan det løse deres case?

Absolutt en vei å gå. Kommer tilbake til deg når/om det blir aktuelt.