Avlevering til Excel

Håper noen kan hjelpe :innocent: Vi har et skjema som har avlevering til WebSak, men ønsker i ettertid også avlevering til Excel. Vi har skjema med avlevering til Excel som har fungert, men usikker på om vi har lagt inn avlevering til Excel da med en gang. Jeg får ikke ut noe under rapporter…Ser at det står i veileder at den må ha vært aktivert fra starten. Er alt håp ute for dette skjema med avlevering til Excel? Gjør jeg noe feil eller finnes det en bakvei kanskje? :slight_smile:

Dessverre må du ha aktivert excel-avleveringen fra første stund. Dette kommer av at definisjonen - det vil si tabellen som har oversikt over hvilke felt du ønsker å ha med i excel-rapporten - ikke finnes fra før. Den blir ikke generert før du aktiverer excel-avleveringen.

Det kan nok se ut som at håpet er ute, dessverre.

Det var synd, men da skal jeg huske på det :slight_smile: Kan jo være noe vi kan ønske oss som en endring for behovet kan jo oppstå i etterkant også :+1: Takk for raskt svar!

Dersom skjemaet fortsatt skal brukes, kan du jo slå på excel-avleveringen, for de neste innsendingene. Avleveres skjemaet til WebSak kan du kanskje kjøre ut liste derfra etter et søk eller i en kurv som fanger opp alle skjemaen, selv om du ikke får alle feltene fra selve skjemaet med, men alle innsendingene til excel. Kommer vel litt an på behovet.

Mvh Unni Kymre

Hei :slight_smile: Takk for tips :smiley: Jeg la på avlevering i Excel i etterkant ja, så de etter perioden det var snakk om fungerer jo nå. Det å kjøre en rapport/et søk fra WebSak kan faktisk fungere i dette tilfellet, med manko på bare noen få punkter fra skjema :slight_smile: :+1:

Hei igjen😊 @Helge
Fungerer ikke sjekkbokser på avlevering til excel? Har i et evalueringsskjema lagt inn dette på etat og rolle. Skulle gjerne hatt det inn i excel, men ser ikke ut som det fungerer. Alle andre felt kommer frem👍

Nei, dessverre. Sjekkbokslister fungerer som arrays, og da må du behandle dem som flere verdier. Se denne artikkelen for mer info: Sjekkbokslister - Tips til uthenting av verdier

Takk :slight_smile: Ser at jeg hadde lest den tråen tidligere :wink: Da gjelder det vel også for radioknapper?

Nei, dette gjelder ikke for radioknapper. Bare sjekkbokslister.
En radioknapp returnerer bare en enkelt verdi, så denne verdien vil være mulig å avlevere til excel.

1 Like