Filtrere avlevering?

Ved avlevering til Excel vil alle innsendte skjema bli med hver gang filen produseres. Er det mulig å filtrere denne avleveringen slik at kun skjema med gitt verdi i ett skjemafelt blir med? Er klar over at dette kan løses ved å slette oppføringene for skjemaIDen i databasen.

Vår “utfordring” er at vi har søknadskjema for ulike støtteordninger. Disse har søknadsperioder flere ganger i året. Avlevering til WebSak styres ut fra peridde, men det er en jury ordning som får et Excel-ark over alle søknader som de bruker i behandlingen. Uten at skjemadatabasen slettes mellom hver peridode vil de enten få alle innsendte skjema eller noen må behandle Excel-filen og ta bort alle urelevante oppføringer før de få den.

1 Like