Avlevering til Excel ved bruk av script

Skal avlevere påmeldinger til Excel. I skjema brukes Legg-til-liste og da bruker jeg et script som ble hentet herfra. Har lagt inn en tekstboks som legges inn i avleveringen. Problemet er at i csv (kommaseparert) fila vises alle felt (dvs pr innsendte skjema) i en celle. Meningen er at hver påmelding med fornavn, etternavn, tlfnr osv skal vises i separate kolonner, tilsvarende "ordinær"avlevering uten script. Er det noen som har en løsning på dette?

Har same problemstillinga. Fant du ut av det? :slight_smile:

Hei, nei fant ikke ut av det, så pr nå så må påmeldingsskjema være uten bruk av legg-til-liste, og melde på én person pr skjema.

Hei

Nei, det går ikke an å få en avlevering fra en legg til-liste til å bli seende ut som en “vanlig” Excel-avlevering, oppdelt i rader og kolonner. Hver innsending av et skjema vil per definisjon bare generere ei linje i et Excel-ark, så allerede der har du en utfordring.

Det går jo an når du står inne i Excel, å velge å åpne dokumentet der (csv-fila med avleveringa), gå gjennom “wizard’en” for presentasjon av dokumentet, og angi skilletegn (premisset er da at hver av oppføringene er adskilt med for eksempel komma eller semikolon). Da vil du kunne få noe slikt som vist under. Men som du ser, så kommer fortsatt alle svarene for hver oppføring, samlet i ei celle.

image

Alternativt kunne du kanskje brukt tilleggsdata-oppsettet i Interact (dersom dere har WebSak), og så tolket tilleggsdataene inn i WebSak. Men dette vil da også kreve litt ekstra jobbing med oppsettet i Mottak.

Så alt i alt er nok den løsningen du har gått for, med én påmelding per skjema, den klart enkleste.

Vennlig hilsen
Narve Strand
Konsulent
ACOS

1 Like