Excel rapport uten Excel avlevering?

Hei.

En helt enkel måte å få ut Excel rapport på innsendte skjema er gjennom “rapporter”.

Dette gjøres slik:

  • Velg «Rapporter» under «administrasjon» i venstremenyen.
  • Velg «Excel»
  • Søk opp riktig skjema under ønsket miljø.
  • Hvis dere ønsker alle søknader som er sendt inn lar dere bare datovalg stå blank.
  • Når dere har funnet riktig skjema (og eventuell dato) så trykker dere lagre nederst til høyre.
  • Deretter velger du ønsker lokasjon for fil.

2 Likes

Trodde det skulle være mulig å velge blant alle mine skjemaer - men får bare opp ett skjema. Er det noe jeg har glemt å krysse av for i Egenskaper, eller er dette en feil?

Du må aktivt velge om et skjema skal avleveres til Excel eller ikke. Dette gjøres under “Avlevering” på det enkelte skjema.

1 Like

Aha…! Jeg visste det var noe… :slight_smile:

1 Like

Ønsker statistikk over alle innsendte skjema iløpet av ett år, dvs antall innsendinger, er dette mulig? Eller må man inn og se på hvert enkelt skjema?

Hei. Det kan du finne i dagens statistikkrapport. Hvis du går til “rapporter” -> “Statistikk” så vil du finne det der. Her er et skjermbilde fra en test-klient hos meg:

Når det er sagt, så har vi nå klar en helt ny statistikkmodul. Informasjon om denne blir snart sendt ut til kunder.
Ny statistikkmodul i ACOS Interact

Vi har utviklet en helt ny statistikkmodul i ACOS Interact som vil erstatte dagens modul. Det er utviklet nye rapporter som gir verdifulle data på hvordan man kan forbedre design og utarbeidelse av dialoger i Interact.

Fullførelsesgrad og utfyllingstid

Det er nå mulig å få oversikt over fullførelsesgrad . Hvor mange sender inn et skjema og hvor mange avbryter underveis i utfyllingen. Dette kan gi indikasjoner på om det vanskelig å fylle ut, om søkeren har nok informasjon om tjenesten før skjemaet fylles ut etc.
image

Løsningen måler også gjennomsnittlig utfyllingstid på et skjema. Dette gir verdifull informasjon på om et skjema er krevende å fylle ut for brukeren. Bør det være mellomlagring på skjemaet? Bør det splittes opp i flere skjema? Kan man redusere størrelsen på skjema?
image

Ved å analysere både utfyllingstid og fullførelsesgrad kan man se dette i en sammenheng og gjøre nødvendig forbedringer i et skjema for å øke både kvalitet og sikre at flere brukere fullfører utfyllingen.

I tillegg til dette er det også tilgjengelig flere oversikter som:

  • Antall innsendinger
  • Trend på antall innsendinger dag for dag
  • Hvilke autentiseringsløsninger som er mest benyttet
  • Mest og minst brukte skjema
2 Likes

Takk for svar!
Ja, denne statistikken kjenner jeg til. Det vi ønsker er samlet info der statistikk for hvert skjema er inkludert. Men jeg tror vi får svar på vårt ønske med den nye modulen. :slight_smile: