Avlevere til flere arkfaner i Excel?

Hei😊 Vi har i det siste brukt skjema for ulike interne og interne/eksterne evalueringer. Der f. eks første steg definerer hvilken gruppe man tilhører som skal svare ut og rett steg med spørsmål følger deretter via sporvalg. Dette har blitt avlevert til WebSak, men vi har også satt på avlevering til Excel etter ønske. Alt havner jo i samme fane i Excel-filen, vi kan ev. manuelt sortere etterpå. Det ønskelige er at hvert steg med spørsmål/svar kunne havnet i en egen arkfane i Excel. Da får man en bedre samlet oversikt, i dette eks. per gruppe som svarer. Tror ikke det er mulig per i dag? Er det ev. tenkt å utvide muligheter for avlevering i Excel? Hadde også vært ønskelig om man kunne hente ut data i søyler, kakediagram eller andre former for statistikk. Fint å kunne dokumentere og arkivere via avlevering til WebSak, samtid som man får ut data i andre former som man kan analysere og presentere på en god måte👍

1 Like

Hei,

Er ikke kjent med noen funksjon i Interact for avlevering til flere ark i excel, men kan nok få resultatet du ønsker via en Visual Basic-macro i Excel. Da kan du enten:

  1. Ha en macro som klipper ut predefinerte antall kolonner, eks. C:E - vil fungere hvis antall kolonner alltid er likt.

  2. Søke etter verdi i en rad/kolonne, deretter flytte til ark x hvis verdi x er funnet.

Har ikke noe eksempel liggende, men begge disse løsningene er nok enkle å finne frem til via Google :slight_smile:

/Steffen

2 Likes

Takk for tips, det skal jeg teste ut :slight_smile: :+1: Hadde vært fint å kunne hente ut informasjon fra innsendte skjema til Excel på en bedre måte eller ev. til en annen måte å sammenstille informasjon på. Ikke sikkert dette skal utvikles noe mer :upside_down_face: