Sjekkbokslister - Tips til uthenting av verdier

Stadig vekk får jeg spørmål om sjekkbokslister. Disse er tilsynelatende lik radioknapper, men ikke helt. Jeg tenkte bare forklare litt rundt hvordan sjekkbokslister håndterer valgene i koden, slik at man kan hente disse ut og bruke dem til noe fornuftig.

Først må jeg si noen ord om radioknapper.
Dette er en liste som bygges opp på samme måte som en sjekkboks, men du kan bare velge en verdi. Hvis du bruker radioknappen som en variabel i et script, kan du peke rett på variabelen (radioknappvariabel), og du vil få den valgte verdien i retur. Hvis du peker rett på variabelvalget (radioknappvariabel.valg) vil du få en true/false i retur.

En sjekkboks vil fungere på samme måte som en radioknapp - men denne vil returnere en liste (array) hvis flere enn ett valg er gjort. For å kunne bruke dette i et script må man loope gjennom listen og behandle hver verdi enkeltvis. Dette gir en mye større terskel for å ta det i bruk hvis man ikke er så dreven på scripting.

Men jeg har et lite triks i ermet. For å kunne bruke de valgte veridene kan man også tilegne hver sjekkboks et eget tekstfelt som viser valgt verdi - som igjen kan brukes videre i script.

Eksempel 1 - true/false representasjon
image
image
Her får hvert tekstelement sin verdi som representerer hva som er valgt i listen.

Eksempel 2 - Valgte verdier
image
image
Her blir hver valgte verdi listet ut bare når de er valgt. Dette kan være en fornuftig visning hvis noen skal lese dette - spesielt hvis det skal videre i en flyt vil dette være en veldig lesbar metode.

Håper dette var nyttig. Takk for oppmerksomheten :slight_smile:

10 Likes

Takk for nyttig tips :+1: :slightly_smiling_face:

Hei! @Helge Dette var nyttig :slight_smile: men hva om du vil liste ut valgte verdier fra en sjekkboksliste og så koble dem mot tilsvarende verdier som ligger i datakilden som ligger til grunn for sjekkliste? Altså en flerkolonners datakilde som blir brukt for å tilby utvalg i sjekkboksliste, og så ønsker vi å liste ut valgte verdier fra denne sjekkboksliste med tilsvarende verdier hentet fra de andre kolonner. Hører gjerne, tusen takk :slight_smile: