Valgfri anonymisering av innsender i internskjema (AD)

Skjema brukes internt til varsling(Varslingsordningen)

=if (anonymisering.Velg_type == “Ikke anonym innsender”)
{
return Informasjon_om_innsender.Navn_;}
else
{
return “Anonym innsender”;}

5 Likes