Bruk av skjema ved interkommunale samarbeid

Nord-Odal kommune ser at skjema kan være et fint verktøy i forhold til interkommunale samarbeid der informasjon gjerne helst skal komme direkte til f. eks en vertskommune, men har en tendens til å “skifte hender” mange ganger før det kommer på rett plass.

VI har f. eks opprettet et skjema for henvendelser fra meglere på kommunale restanser. Kommunen har et verskommunesamarbeid for økonomi med nabokommunen og prosessen har vært noe uoversiktlig for de som både skal henvende seg og behandle sakene. Samt at fokus på personvern har blitt større slik at henvendelser ofte blir sendt i to forsendelser på e-post, en med dokument og en med passord. Dette gjør det også mer tungvint når kommunen får det inn.

VI har også lagt inn verskommunesamarbeidets egen logo i skjema så dette ikke blir misvisende for innsender. I skjema har vi en del obligatoriske felt som vi henter inn via avleveringen slik at vi kan flette dette inn via kontrollere i egen mal i WebSak. Det er også lagt inn script i skjema som ved valg av kommune i samarbeidet tar med seg rett saksnummer inn ved avlevering.
Vi har ikke gjort oss så mange erfaringer enda med dette skjema, men vi har andre gode erfaringer med slike enkle skjema som setter behandlinger mer i en saksprosess.

Lenke til skjema via Delingstjenesten: https://skjema.onacos.no/fildeling/preview.aspx?id=579

Et lite tips inn i helgen om det kan være av interesse. Riktig god helg :slightly_smiling_face:

3 Likes

Høres veldig lurt ut! Kan du legge det ut i delingstjenesten og lenke til den fra denne tråden?

Tror jeg fikk det til :slightly_smiling_face: La det inn i innlegget.

Funket fint det :slight_smile:

1 Like