Skjema for innsending av egenerklæring om konsesjonsfrihet

Nord-Odal kommune har laget et skjema for innsending av egenerklæring for konsesjonsfrihet. Innsender blir veiledet i forhold til type skjema samt at registrering og journalføring blir mer effektivt.

Kommunen har også sendt en henvendelse til Landbruksdirektoratet om muligheten for at vi lager selve skjema digitalt. Da i forhold til krav om bruka av skjema LDIR-356 B og erververs personlige signatur vs. bruk av skjema med eSignering. Ikke fått svar enda så fortsettelse følger! Skjema for innsending er delt i Acos Delingstjeneste. Kom gjerne med tilbakemeldinger, spørsmål eller forbedringer😊

!Egenerkl%C3%A6ring%20om%20konsesjonsfrihet

6 Likes

Kult! Du får holde oss oppdatert på fortsettelsen :slight_smile:

1 Like

Stilig! Ser frem mot oppdatering.

1 Like

Så bra. Nordre Land spurte om det samme 25.01.19
Her er svaret:

Spørsmål - elektroniske skjema - egenerklæring om konsesjonsfrihet
Det vises til e-post fra deg 25. januar 2019.
Du spør om det er slik at dere kan lage elektroniske egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet. Du besvarer det nærmest selv også: Idet bruken av egenerklæringsskjemaene er regulert i forskrift, med hjemmel i lov, er det faktisk slik at formen på hvordan man egenerklærer konsesjonsfrihet er fastlåst. Dette innebærer at man som erverver må bruke nettopp de fastsatte skjemaene til dette formål.
Til ditt spørsmål om det er planer om å utvikle digitale løsninger på dette: Landbruksdirektoratet skal i løpet av 2019 utrede mulighetene for å etablere en digital løsning for innsendelse av egenerklæringsskjemaene etter konsesjonsloven til kommunen, og estimere kostnadene for en slik etablering. Så, svaret er ja, vi skal forsøke å finne gode løsninger på dette punktet. Det vil imidlertid ta noe tid å få brakt på det rene om dette lar seg gjennomføre, skaffe ev. finansiering osv. Mer informasjon vil etter hvert bli å finne på våre nettsider.
Med hilsen
for Landbruksdirektoratet

2 Likes

Vi fikk samme svar for noen dager siden. Postet det i et eget innlegg her om noen var interessert i å se svaret :slightly_smiling_face: Innsendingsskjema vårt fungerer fint og blir brukt mye, men synd at lovverk skal hindre ytterligere digitalisering når det faktisk alt er mulige verktøy vi kan benytte oss av…

2 Likes