Tips - Overføre felt markert som sensitiv i Oppsummering

Hei!
Jeg fant ut at hvis et felt er markert som “Sensitiv, skjult i tilsendt PDF” i fanen “Oppsumm.” så blir ikke innholdet overført til neste skjema i Flow.
Dette er viktig dersom man skal overføre fødselsnummer fra skjema 1 til skjema 2 og man skal ha mulighet for å sende kvitteringer per epost, hvor fødselsnummer skal være skult.
Min workaround er å ha to felter for fødselsnummer: et felt som er synlig i skjemaet og markert som sensitiv i oppsummering, og et annet markert som skjult i skjemaet hvor “Vis dersom synlig i skjemaet” er valgt i oppsummering.

Deretter skal man mappe feltet nr 2 i neste skjemaet i Flow-flyten.

Jeg håper at det hjelper!!

Hilsen
Elena :slight_smile:

Hei

Jeg synes det du skriver, virker som en god løsning.

Jeg ser du skriver “kvitteringer per epost”. Jeg antar at du mener avlevering på e-post, altså når det sendes e-post med det utfylte skjemaet som en vedlagt pdf?

I denne forbindelse kan jeg jo nevne at du i den nye avleveringa til e-post, altså i fanen “AVLEVERING+” i Interact, kan velge ikke å sende med det utfylte skjema som en vedlagt pdf (i dagens e-post-avlevering følger pdf’en alltid med). Når det også er mulig å mappe innhold fra de enkeltfeltene i skjemaet man måtte ønske, inn i e-posten som avleveres, kan man få en mer skreddersydd e-postavlevering med bare de opplysningene man ønsker å sende med.

(For å få tilgang til fanen “AVLEVERING+” inne i Interact, må man være skykunde, og modulen må være aktivert for dere.)

Vennlig hilsen
Narve Strand
Konsulent Interact og Flow
ACOS

Det stemmer, Narve. Egentlig, mente jeg når man sender kopi på epost :slight_smile: Men selvfølgelig, gjelder når skjemaer avleveres per epost :slight_smile: