Tomme felter i pdf kvittering

Noen som har noe tips eller løsning på å fjerne tommer felter i pdf for enkeltskjema?

Vet at det er en global innstilling for dette under “Innstillinger” → “Generelt” og “Oppsummering og PDF”.

Hei!

Det finnes dessverre ikke noen tilsvarende innstilling for dette per skjema. Denne innstillingen ble i sin tid laget for å skille på kunder i ulike land, der det er ulik generell praksis for om tomme felt skal med i resultatet eller ikke