Kombinere flere felt for å generere tittel på sak/jp?

Noen som vet om det er mulig å kombinere flere opplysninger i et skjema for å generere en tittel som skal legges inn i avleveringsreglene på skjema? Eksempel forespørsel om nabosamtykke. Utfyller huker av for at det er ønskelig med et nabosamtykke (alt bruksrett), fyller ut adressen på eiendommen og legger inn gnr/bnr.

Kan man her bygge opp i et skjult tekstfelt som skal benyttes til avlevering: [Nabosamtykke][Adresse] [gnr]/[bnr]?

Hei :slightly_smiling_face: Tenker at disse opplysningene kan du hente fra feltene inn i avlevering på tittel, har god erfaring med det. Vet du hvordan du gjør det?:blush: Om jeg forsto deg rett da, du tenkte kanskje å hente det inn på en annen måte?

Tenkte at det ble for mye informasjon i avleveringsfeltet, ser for meg 2 alternativer som bygger på 4 felter hver, det vil jo bli totalt 8 felt i avleveringen. Har du gode erfaringer med så mange?

Elisabeth

Hei igjen :slight_smile:
Har brukt en god del felter inn i titler, men kanskje ikke så mange som 8. Tror ikke det er noen begrensning egentlig. Har du testet med alle felter i tittel som du ønsker for å se om det kommer greit frem ved import? Skal man ha ulike titler i forhold til valg (da fritekst i tillegg til verdier man henter inn) kan man mulig bruke resultatfelt og gjenbruke det i avlevering og tittelfelt? Nå tenker jeg bare høyt så vet ikke om det mulig egentlig :wink:

Har faktisk fått det til å virke slik jeg vil ha det. Basert på valg i sjekkliste så scripter ønsket tekst inn i et skjult tekstfelt som blir første del av tittelen, så da kom jeg ned i totalt 5 felter i tillegg til litt tekst i mellom feltene. Ikke fått problemer med plassmangel.

1 Like

Kanskje litt seint svar her. Men vi har i dag flere skjemaer inn i et felles skjema.
Søknad om leie/bruk av areal - Opplysningsvesenets fond (ovf.no)

Her baserer sakstittelen på et eiendomsnavn som hentes fra kartet også hva saken gjelder.

if ( Leie_bruk_av_areal_til_ == “Båtplass”) { return “Leie av areal - Båtplass”; };
if ( Leie_bruk_av_areal_til_ == “Riggplass”) { return “Leie av areal - Riggplass”; };
if ( Leie_bruk_av_areal_til_ == “Ledning i grunn”) { return “Ledning i grunn”; };
if ( Leie_bruk_av_areal_til_ == “Tursti, turvei og skiløype”) { return “Leie av areal - Tursti, turvei og skiløype”; };

Her er et lite utvalg av scriptet som finner deler av sakstittelen i forhold til hva brukeren velger i bulletvalgene sine på skjema.