Tillad kun én innsendelse av skjema

Hei Interact Community,

jeg vil gerne forhindre at den samme virksomhed svarer to gange på samme skjema.

Er der nogen som har arbejdet med noget lignende?

Jeg undersøker blandt andet en model, hvor vi udsender link til skjema inkl. unik parameter for løbenummer eller annet som gør skjema unikt, men er ikke sikker på hvordan jeg opsamler hvilke skjema som allerede er indsendt.
Denne model kunne forhindre at en virksomhed indsender to gange, medmindre vi selv har udsendt skjema med to unikke ID til virksomheden, hvilket kunne være praktisk ved opfølgning/revision.

Nogen idéer? Praktiske erfaringer?

Bedste hilsener
Uri

Hei Uri,

En mulighet her kan være å bruke en kombinasjon av URL-manipulering og Power Automate.

Første krav vil da være å ha et felt i skjema som er obligatorisk og skrivebeskyttet:
ss1406

Hvis du har for eksempel en datakilde i Excel der du har en kolonne for ID/løpenummer og en kolonne for organisasjon så kan du da kjøre en for each-flyt i Automate som sender ut lenke til skjema med variabel ID/løpenummer, eksempel der Excel.Column.ID er variabelen:

interact.contoso.kommune.no/lab/dialogue/CON000/?Org=(Excel.Column.ID[1])

Hvis du aktiverer avlevering til Excel på skjema kan du også kryssreferere disse listene i ettertid med en ny Automate-flyt.

Er dette noe ala løsningen du var ute etter? Det vil likevel være mulighet for at x person/organisasjon sender et svar på skjema via å manipulere URL selv, men dette vil jo da ikke ha et tilhørende ID/løpenummer.

Gi beskjed hvis du ikke har noen i din organisasjon som er kjent med Automate - isåfall kan jeg komme med et eksempel på hvordan flyten kan se ut :slight_smile:

/Steffen L

Hei Steffen,

tusind tak - det er bestemt noget i den retning jeg var ute etter!

Jeg tænker at der må kunne indbygges kontrol af om organisation tidligere har indsendt via opslag i excel/datasource og så aktivere “Warning” i skjemaet som tydelig informasjon til brukeren, hvis organisation/ID findes i listen over indsendte.
Det vil ikke forhindre ny indsendelse eller manipuleret URL, men det er ok. Dette skal forhindre “gode” brukere i at begå feil, ikke være beskyttelse mod “onde brukere”.

Kan du se muligheden for opslag mod liste af indsendte skjema, som led i utfyllelsen af skjemaet?

/Uri