Interne skjemaer for arbeidsavtaler

Noen som har erfaring med skjemaer for arbeidsavtaler i Interact? Tenker også på signering av arbeidsgiver og arbeidstaker i samme skjema. Noen som har noe å dele?

Jeg jobber for tiden med en løsning som ikke krever en formell signatur av arbeidsgiver. Denne løsningen går ut på at kommunen eksporterer alle ansatt-data til en Excel-liste som importeres inn i Interact som datakilde. Dette vil da bli grunnlaget for alle data som benyttes i skjema.

Skjemaet fungere slik:

  1. Arbeidstaker logger inn med ID-porten.
  2. ID-porten returnerer fødselsnummeret som så benyttes til oppslag i datakilden.
  3. Alle data om den ansatte (forutsatt at fødselsnummeret er riktig) blir overført til skjema - og en formell avtale fylles ut med disse korrekte opplysningene.
  4. Arbeidstaker ser gjennom opplysningene og signerer skjemaet før det avleveres til arkiv. Det opprettes egen personalmappe basert på fødselsnummer. Hvis personalmappen eksisterer fra før blir avtalen lagt til den eksisterende mappen
  5. Hvis arbeidstaker har flere stillinger i kommunen vil de i kvitteringen for innsendt skjema få beskjed om at de må følge en lenke som styrer dem inn på neste skjema. Skjemaet er det samme, men nye opplysninger blir da hentet inn. På denne måten får man en avtale for hver stilling.

Fordelen her er at man med godt forarbeid kan klargjøre all informasjon om de ansatte, slik at når tjenesten rulles ut vil dette gå sin gang.

Grunnen til at denne løsningen er valgt akkurat her er at kommunen ikke har Interact Flow, og et skjema kan bare signeres av en person. Dersom arbeidsgiver også skal signere elektronisk kan ikke dette løses med interact eller interact flow dessverre.

5 Likes

Smart, det kan jo ha flere andre bruksområder også…

Selve datakilden, den bør kunne leses fra et filområde og oppdateres automatisk.

Men da betyr det at du må manuelt vedlikeholde datakilden etter som det blir nye ansatte?

Ja. Visma har en webservice som kan benyttes til dette formål og enig i at det ble vurderes sterkt å ta denne i bruk for å unngå manuelle oppdateringer.

Vi har dessverre ikke noen planer om å støtte jevnlig synkronisering av datakilder mot filer, i hvert fall ikke med det første. Den største grunnen til det er at det i de fleste tilfeller er mer hensiktsmessig å løse dette med å hente datagrunnlaget direkte via webservicer, slik Thormod foreslår.