Skjema som verktøy for beredskap

Håper først og fremst alle har det så bra de kan ha det i disse dager!

Deler et skjema jeg har laget i dag som kanskje kan være til nytte for andre også i forhold til koronaviruset. Dette gjelder Individuelle vedtak av skatteoppkreveren om betalingsutsettelse.
Dette skjema skal brukes til søknad om betalingsutsettelse av eiendomsskatt og eventuelt kommunale avgifter pga. redusert inntekt ved driftstopp eller permittering i forbindelse med koronavirus.

Delingstjeneste:
https://skjema.onacos.no/fildeling/preview.aspx?id=727

Er ikke så innviklet skjema, men trenger ikke være det for å fungere effektivt i disse tider :+1: Vi skal bruke dette skjema i to kommuner pga. et interkommunalt samarbeid vi er vertskommune for.

Vi har til nå laget fire skjema i forbindelse med korona. Det ene nevnt over og et som gjelder registrering av frivillige som vi skal få ut så fort som mulig. Vi har hatt skjema for registrering av helsefaglig kompetanse tilgjengelig ute i noen dager som vi har fått mye verdifulle ressurser inn via :slight_smile: Vi lagde også et for arrangementer med innebygd risikoanalyse, men det ble plutselig ikke så aktuelt. Kanskje det blir det etterhvert!

Ta vare alle sammen :slight_smile:

5 Likes

Vi har laget et skjema for bruk av privat mobil pga. smittevernhensyn. Gjelder for ansatte som ikke har jobbmobil og må bruke privat mobil pga. hjemmekontor. Dette er et skjema utformet som en avtale med eSignering. Leder sender ut brev (standardmal) fra WebSak med lenke til skjema. Avtalen blir signert av ansatt, kommer til mottak for journalføring og leder rapporter til lønn. Kanskje aktuelt for andre? Sikkert mer automatisering man kan sette på, men fungerer mye bedre enn papir i hvertfall😊

Delingstjeneste: https://skjema.onacos.no/fildeling/preview.aspx?id=745

1 Like

Hei Synnøve og takk for deling. Dette var en smart måte å bruke det på :slight_smile:

1 Like