Svar fra Landbruksdirektoratet - spørsmål om digitalt skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet

Viser til tidligere innlegg om vårt skjema for innsending av egenerklæring om konsesjonsfrihet. Kommunen har fått svar fra Landbruksdirektoratet vedrørende det å digitalisere selve skjema. Deler det her om noen er interessert. Det ser ikke ut som det blir mulig å digitalisere denne prosessen noe mer med det første! Initiativ til digitaliseringsarbeid skal være i gang, men er ganske uvisst enda…

Egenerkl%C3%A6ring%201 Egenerkl%C3%A6ring%202