Resultat legg til liste i excel avlevering

Hei. Vi har laget et skjema for å bestille lånekort til bibliotek bl.a. for sine barn, gjennom en legg til liste. Avleveringen er satt til excel slik at bibliotekansatte kan importer excelfilen i biblioteksystemet. Utfordringen er å få med resultatet av feltene fra legg til liste i excelavleveringen. Kolonnene er jo på plass i exceloutput, men feltene er tomme. Noen som vet?

Det høres rart ut. Har du endret navn på steg eller grupper etter at du koblet feltene mot Excel? I så fall kan det hende at koblingen er brutt, slik at du må koble disse feltene på nytt.

Takk, jeg sjekket, og koblet alt på nytt, men det gir ikke resultat heller.?

@Helge er ikke utfordringen her at det er benyttet en Legg-til liste? Excel støtter ikke liste-i-liste funksjonalitet i kolonner/celler i Excel

Godt poeng. Det var en detalj jeg ikke fikk med meg.

Hvis du har en legg-til-liste i skjema, kan ikke det overføres direkte til Excel. Da må man i så fall bruke script for å liste ut alle oppføringer til ett tekstfelt, for så å overføre dem til Excel.

Du finner et eksempel på dette her (på steget “legge til i en liste”): https://skjema.onacos.no/fildeling/preview.aspx?id=68
Dette eksemplet ligger i delingstjeneste, slik at du kan laste det ned i klienten, og kopiere kodene derfra. Bare søk etter “samling av script og eksempler”

1 Like