Avlevering av sjekkboksliste til egendefinert fil

I brukerdokumentasjonen er det veldig godt beskrevet hvordan man avleverer en Legg-til-liste til en egendefinert fil. Men hvordan gjør man tilsvarende når man skal avlevere valgte verdier i en sjekkboksliste slik at hver verdi blir et element i XML-fila (på samme måte som legg-til-lista)?

Jeg svarer på mitt eget spørsmål:

Fildefinisjonen gjøres på samme måte som dersom det hadde vært en legg-til-liste. Eks:

image

Mapping gjøres også omtrent på samme måte:

Navnet på sjekkbokslista skal skrives inni feltet AScriptFormael, mens i verdifeltet skriver man bare inn =instance som verdi. Dette vil da i XML’en som avleveres presenteres på denne måten:
image