Hjelpetekst versus informasjonstekst

I versjon 2.1 av ELMER standarden var det krav til å kunne skille mellom Hjelpetekst og Informasjonstekst. Det er det ikke lengre. Er det egentlig vits å tilby begge valgene? Hva tenker dere?

  • Ja, vi skiller på hjelpetekst og infotekst
  • Nei, det er bare å fjerne infotekst fra Interact

0 stemmegivere

1 Like