Rapport innsendte skjema

Vi ser at statistikken i rapport-fanen i Interact avhenger av data som ligger i skjemadatabasen, og derfor vil påvirkes av sletterutiner. Spesielt skjema med sensitiv informasjon har vi ganske kort lagring av i skjemadatabasen, og statistikken blir dermed ganske ubrukelig for oss.
Er det noen måte vi kan få tak i slik statistikk?
Jobbes det med noen annen måte å føre statistikk i Interact på, som ikke påvirkes av at innsendte skjema slettes?

2 Likes

Hei Susanne. Vi har faktisk på Roadmap at vi skal utarbeide en ny statistikkmodul og som skal startes på allerede nå i Q1. Vi har fått gjort en god del nå på kravspesifikasjonen. Vi ønsker at det skal være bedre muligheter for å kombinere flere parametre man ønsker å hente ut. Vi kommer mer tilbake til dette senere men greit for dere å vite at det i hvert fall i høyeste grad er på agendaen.

Det er dessverre ikke mulig å få generert noe statistikk på disse dataene så lenge skjema er slettet, men det er en av de tingene som vil adresseres i statistikkmodulen som Thormod nevner.